Koers naar klimaatmitigatie

Duurzaamheid is een containerbegrip. Het is vaag, maar tegelijkertijd omvat het heel veel. Gebiedsmanagers heeft een duidelijke, integrale visie waarbij duurzaamheid in de buitenruimte neerkomt op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en sociale duurzaamheid.

Een belangrijke recente slag in de duurzaamheidstransitie is het Klimaatakkoord. Dit akkoord is afgelopen juni getekend en vormt de hoofdmoot van de Nederlandse invulling van het klimaatverdrag van Parijs. Het akkoord is inmiddels omgezet in een Klimaatplan en richt zich, via ruim 600 afspraken, met name op klimaatmitigatie: het voorkomen van klimaatverandering door een milieuvriendelijk systeem. Gebiedsmanagers grijpt dit akkoord aan en zet koers naar klimaatmitigatie. Met een scherpe visie op de invulling van hedendaagse transities maakt zij ambities voor klimaatmitigatie concreet. De bewoner en gebruiker van een gebied speelt hierin een hoofdrol, terwijl Gebiedsmanagers stuurt op beleidskaders, maakbaarheid en betaalbaarheid. Zij zet hier onder andere het Ambitieweb van Duurzaam GWW in.

In de wijkgerichte aanpak wordt ook standaard de expertise over klimaatadaptatie ingezet. Gebiedsmanagers realiseert, met een participatieve aanpak, toekomstbestendige buitenruimten ten aanzien van water, hitte en bodem. Ze doet dit door de inzet van unieke BIM en GIS-tools, zoals een project specifiek Gebiedsportaal en Digitale Enquêtetool. Zo pakt Gebiedsmanagers haar verantwoordelijkheid in de overgang naar een duurzame samenleving.


  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Wat is STAY & GO?